AVCTORITAS

· Latin: AUCTORITAS

· English: AUTHORITY