DVM SPIRO SPERO

· Latin: DUM SPIRO SPERO

· English: WHILE I BREATHE, I HOPE