EGO TE PROVOCO

· Latin: EGO TE PROVOCO

· English: I PROVOKE YOU; I DARE YOU