FLECTERE SI NEQVEO SVPEROS, ACHAERONTA MOVEBO

· Latin: FLECTERE SI NEQUEO SUPEROS, ACHAERONTA MOVEBO

· English: IF I CANNOT MOVE HEAVEN I WILL RAISE HELL