GLORIA FILIORVM PATRES

· Latin: GLORIA FILIORUM PATRES

· English: THE GLORY OF SONS IS THEIR FATHERS