LEGES HVMANAE NASCVNTVR, VIVVNT, ET MORIVNTVR

· Latin: LEGES HUMANAE NASCUNTUR, VIVUNT, ET MORIUNTUR

· English: LAWS OF MAN ARE BORN, LIVE AND DIE