PRAESIS VT PROSIS NE VT IMPERES

· Latin: PRAESIS UT PROSIS NE UT IMPERES

· English: LEAD IN ORDER TO SERVE, NOT IN ORDER TO RULE